متون حدیث: المجالس المختارة من «عیون الأخبار فی مناقب الأخیار» محمد بن محمد شریف بغدادی (م 480 ق)
36 بازدید
محل نشر: میراث حدیث شیعه » دفتر هفدهم (30 صفحه - از 7 تا 36)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی