تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
1372 
زبان و ادبیات فارسی 
دانشگاه تهران 
0.00 
فوق لیسانس 
 
تاریخ و تمدن ملل اسلامی 
دانشگاه تهران 
0.00 
سطح 1 
 
 
 
0.00