سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دفتر حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس 
پژوهشگر 
 
 
پژوهش در ارتباط با ادبیات آزادگان 
همکاری 
پخش صدای جمهوری اسلامی ایران 
عضو تحریریه بخش رادیو 
1373/01/01 
1375/01/01 
همکاری علمی 
همکاری 
شبکه سراسری رادیو 
همکاری با برنامه در انتهای شب 
1369/01/01 
1372/01/01 
همکاری علمی 
همکاری 
مؤسسه فرهنگی دارالحدیث 
عضو تحریریه حدیث زندگی 
 
 
همکاری علمی 
تدریس 
مدرسه علمیه معصومیه 
مدرس 
 
 
ادبیات فارسی 
تدریس 
فرهنگسراهای تهران 
مدرس 
 
 
کتیبه خوانی